61 652 94 80

 sekretariat@mbc.poznan.pl

 Centrum Biurowe Podwale
 zobacz szczegóły

 Centrum Biurowe Chlebowa
 zobacz szczegóły

 Centrum Biurowe Druskienicka
 zobacz szczegóły

 Centrum Logistyczne Gądki
 zobacz szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Nazwa zamówienia: 

 „Zaprojektowanie i wykonanie Systemu Alarmu Pożarowego hali produkcyjno-magazynowej oraz pomieszczeń

przechowywania, magazynowania i obróbki kleju, oraz pomieszczeń biurowo-socjalnych”

Termin ogłoszenia przetargu:  15.12.2021

Termin skladania ofert:  31.01.2022 godz. 12.00

Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami oraz dokumentacją przetargową dostępne są poniżej oraz w zakładce "Do Pobrania"

Ogłoszenie Przetargu (PDF)

Klauzura informacyjna RODO do zapoznania się (PDF)

Oświadczenie o zachowaniu poufności (PDF) - wymagane do załącznika nr 2 i 3 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia , Projekty aktualnie funkcjonującego systemu (PDF)

Załącznik nr 2 - Projekt techniczny systemu oddymiania grawitacyjnego hali produkcyjno-magazynowej z czerwca 2021 r. (PDF ZIP, wymaga hasła)

Załącznik nr 3 - Dokumentacja powykonawcza systemu oddymiania z lipca 2008 r. (PDF ZIP, wymaga hasła)

Załącznik nr 4 - Rzuty hali (DWG)

Załącznik nr 5 - Wzory wykazów - dostępne w wersji edytowalnej (DOCX)

Załącznik nr 6 - Formularz oferty dostępny w wersji edytowalnej (DOCX)

Załącznik nr 7 - Projekt umowy (PDF)

 

Informujemy, że z dniem 10.02.2022 r. zostało zakończone postępowanie przetargowe dotyczące wykonania projektu i realizację zaprojektowanych rozwiązań na System Alarmu Pożarowego w hali produkcyjno-magazynowej położonej w Gądkach, przy ul. Towarowej 3.

W związku z przesłanymi ofertami, oprócz kryteriów oceny wskazanych w ogłoszeniu (wartość oferty, termin wykonania, cena usługi serwisowej), wzięto pod uwagę sposób przyjętego rozwiązania, które jest korzystniejsze ze względu na mniejszą kolizyjność z procesem produkcji w hali, w okresie wykonania instalacji, jak i użytkowania oraz serwisowania urządzeń ppoż.

Oferta, która zwyciężyła opiewa na kwotę 269 000,00 zł netto. Jest to oferta, która uzyskała zgodnie z wytycznymi przetargu najwyższą ilość punktów.

 

 

Strona główna | O Firmie | Nagrody | Oferta | Inicjatywa Jessica | Partnerzy | Archiwum | Przetarg | Kontakt Projekt i realizacja: E1-Interactive - strony www

 Stosujemy RODO. Zapoznaj się z informacją o Ochronie Danych Osobowych.